T nakup

I'm

นายพีรมิต สมิต

             ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ OBtimus " โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เป็นคนที่ชอบในเรื่องของเทคโนโลยี และมีประวัติและผลงานด้านเทคโนโลยี ในหลายๆ ด้าน เช่น การสร้างประกอบหุ่นยนต์ เพื่อการแข่งขัน เช่น หุ่นยนต์ SUMO หุ่นยนต์ เจ้าความเร็ว หุ่นยนต์ภารกิจอื่น ๆ "

ประวัติส่วนตัว

เป็นนักเรียนดีเด่น

 • วัน/เดือน/ปีเกิด : 2019-11-09
 • เว็บไซต์ส่วนต้ว : http://www.banbok.ac.th/
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0630571844
 • เมืองที่อาศัยอยู่ : ศรีสะเกษ
 • อายุ : 12 ปี
 • ระดับการศึกษา : กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.4 ห้อง 11
 • อีเมล์ : skw-44134@gmail.com
 • ประเทศ : ไทย

ห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ Obtimus

ความสามารถพิเศษ

รวมความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ของผม

การเขียนโปรแกรมภาษา Php13%
ภาษา C Arduino60%
ภาษา Block Construct80%
ภาษา Block Kidbright60%
ล้างจาน95%
เขียนโปรแกรม ไมโครบิต20%

ประวัติการศึกษา

ระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 1-13

  ปี พ.ศ. 2553-2555
 • โรงเรียนมารีวิทยาศรีสะเกษ
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • โปรแกรมวิชา -

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

  ปี พ.ศ. 2564-2561
 • โรงเรียนมารีวิทยาศรีสะเกษ
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • โปรแกรมวิชา -

มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3

  ปี พ.ศ. 2562-2564
 • โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • โปรแกรมวิชา วิทย์-คณิต

มัธยมศึกษา ปีที่ 4-6

  ปี พ.ศ. 2565-2567
 • โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • โปรแกรมวิชา วิทย์-คณิต

ปริญญาตรี ปีที่ 1-4

  ปี พ.ศ. 2568-2571
 • โรงเรียนมหาวิทยาลัยเลี้ยงควายที่บ้าน
 • จังหวัดกรุงเทพฯ
 • โปรแกรมวิชา การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหุ่นยนต์และ Ai

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

นักวิ่งจ้า

นักวิ่งมาราทอน

เทคโลยี

จาก แอปแ

กดกผด""""

นักเรียนดีเด่นแห่งชาติ

เทคโนโลยี

จาก กดาวกาด

DTเป็นการทดสอบ

ชื่อนักเรียนดีเด่นแห่งชาติ

ด้านนวัตกรรม

จาก จากสพม.28

การจีดการกสาสววาวดาหวกดากหวาดกหว""

ไอทีดีเด่น

นวัตกรรมหุ่นยนต์

จาก เนคเทค222

ทดสอบ"

นักเรียนดีเด่นแห่งชาติ

นวัตกรรม

จาก สพม.28

เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัล

นักพัฒนา Aplication ดีเด่น

นวัตกรรมหุ่นยนต์

จาก จากสพม.28

ทดสอบ"

ทดสอบ ไอที

ด้านนวัตกรรม

จาก ศกว.

จ้า

นักเรียนดีเด่นแห่งชาติ

นวัตกรรม

จาก สพม.28

ผลงานในระดับต่าง

สถิติผลงานในระดับต่างๆ

ใบประกาศระดับนานาชาติ

ใบประกาศระดับชาติ/ประเทศ

ใบประกาศระดับภาค

ใบประกาศระดับจังหวัด

ใบประกาศระดับเขต

ใบประกาศระดับโรงเรียน

แฟ้มสะสมผลงาน/ผลงานในระดับต่าง ๆ

รวบรวมใบประกาศผลงานต่างๆ ที่เคยได้รับ ตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา จนถึงปัจจุบัน

 • ทั้งหมด
 • ระดับนานาชาติ
 • ระดับชาติ
 • ระดับภาค
 • ระดับจังหวัด
 • ระดับเขต
 • ระดับกลุ่ม
 • ระดับโรงเรียน

ประวัติการอบรมสัมมนา

กิจกรรมการอบรมสัมมนาวิชาการ

อบรมการสร้างเกม

บ้านก้านเหลือง

25-26 พ.ค 2568

เกียรติบัตร

20240509190357_09053.jpg

ลิงค์กิจกรรม

ทดสอบระบบ"""

อบรมการสร้างเกม

บ้านบกจริงๆนะ

25-26 พ.ค 2566

เกียรติบัตร

20240507205045_26571.png

ลิงค์กิจกรรม

นะจ๊ะ

อบรมการสร้างเกม

บ้านบกจริงๆนะ

25-26 พ.ค 2566

เกียรติบัตร

20240511040215_40867.jpg

ลิงค์กิจกรรม

ok แล้ว จ้า""""

วิทยากรอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง

2024-05-08

เกียรติบัตร

20240511043422_75033.jpg

ลิงค์กิจกรรม

ทดสอบ"

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

Location:

182 หมู่ 1 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

Call:

0831275289

Loading
Your message has been sent. Thank you!